Close

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH i TEHNOLOŠKIH VODA OZONONIRANOM VODOM

Otpadne vode

Ozon kod otpadnih voda

Što je ozonizacija u pročišćavanju otpadnih / tehnoloških  voda?

 

Jedina tehnologija koja se pokazala vrlo učinkovitom u pročišćavanju otpadnih voda je ozonizacija. Ozonizacija je proces u kojem se ozon (molekula koja sadrži tri atoma kisika) stvara in situ pomoću generatora ozona.  Ozon se zatim otapa u vodi i tom se otopinom neutraliziraju mikroorganizmi i uklanjaju organski i anorganski zagađivači. 

 

Ozon djeluje kao snažno oksidacijsko sredstvo, razgrađuje organske spojeve i neutralizira štetne bakterije i viruse sigurnom kemijskom reakcijom. To je široko korištena tehnika u pročišćavanju industrijskih i komunalnih otpadnih voda. Jednom kada se ozon nađe u vodi, molekule ozona vežu se za zagađivače ili mikroorganizme i oksidiraju ih, učinkovito ih uništavajući. Ozon se može primijeniti u različitim fazama procesa, pružajući visok stupanj fleksibilnosti za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Također, ozon se može kombinirati s drugim oksidansima poput vodikovog peroksida za stvaranje naprednih oksidacijskih procesa (AOP) u bilo kojem procesu pročišćavanja vode.

 

Eliminacija neugodnih mirisa

 

Ozbiljan problem za rad kanalizacijskih postrojenja je stvaranje neugodnih mirisa, posebno kada se nalaze unutar stambenog područja. Istraživanja su pokazala da je onečišćenje zraka neugodnim mirisima najveći problem s kojim se ova postrojenja moraju nositi i na koji primaju najviše pritužbi lokalnog stanovništva.

 

Tvari odgovorne za mirise u blizini postrojenja za pročišćavanje općenito su plinoviti anorganski proizvodi ili vrlo hlapljivi organski spojevi. Anorganske tvari uglavnom su rezultat biološke aktivnosti u procesu pročišćavanja otpadnih voda, a potonje su često uzrokovane prisutnošću industrijskog otpada u kanalizaciji. Spojevi kao što su merkaptani, skatoli, aldehidi, ketoni i anorganske kiseline prepoznati su kao uzročnici neugodnih mirisa na izlazu iz kanalizacijskih vodova iu postrojenjima za pročišćavanje. Općenito, ti spojevi sadrže atome dušika ili sumpora. Amonijak i sumporovodik smatraju se glavnim uzročnicima neugodnih mirisa. Vodikov sulfid se smatra glavnim uzrokom kada kanalizacija dolazi uglavnom iz kućanstava. Njegova prisutnost povezana je s početkom truljenja u redukcijskim sredinama koje karakteriziraju niske vrijednosti oksidacijsko-redukcijskog potencijala.

 

Naši ozonski sistemi, prilagođeni vašim potrebama, uspješno će eliminirati neugodne mirise u okolišu, neovisno o veličini postrojenja. 

 

Kako funkcionira tretman vode ozonizacijom ?

 

Proces pročišćavanja otpadnih voda obično uključuje nekoliko faza, uključujući predobradu, primarnu obradu, sekundarnu obradu, tercijarnu obradu i dezinfekciju. Pročišćavanje otpadnih voda ima za cilj uklanjanje zagađivača i kontaminanata iz vode kako bi se mogli sigurno ispustiti u okoliš. Industrija koristi bio i mehaničku filtraciju za skupno smanjenje BPK/KPK. Metodom filtracije BPK/KPK se smanjuje sa 115 000 mg/L na 50-100 mg/L. Bio i mehanička filtracija postaju vrlo skupe kada se radi o smanjenju BPK/KPK na nižu razinu. To je točka gdje u upotrebu stotine postrojenja za pročišćavanje vode (WTP) koja koriste ozonizaciju. 

 

Ozon se može koristiti kao završni korak u procesu otpadnih voda jer je vrlo učinkovit kao sredstvo za poliranje vode. Na primjer, ozonizacija ekonomično smanjuje BPK/KPK na sigurne razine prije ispuštanja u prihvatnu vodu. Osim smanjenih troškova obrade, ozonski sustavi također će pomoći smanjiti mogućnost inspekcijskih kazni povezanih s odlaganjem kontaminirane vode. Daljnje prednosti uključuju implementaciju čiste, ekološki prihvatljive tehnologije, povećanje potrebe za kisikom  te ljepši estetski doživljaj zbog smanenja zamućenja.  

 

Zašto je ozonizacija važna?

 

Ozon je učinkovitiji od klora u ubijanju virusa i bakterija. Također, postupak ozoniranja zahtijevao je kratko vrijeme kontakta (otprilike 10 do 30 minuta). Budući da se ozon brzo i potpuno razgrađuje, nema štetnih ostataka. Također, nakon ozoniranja nema ponovnog rasta mikroorganizama, osim onih koji su zaštićeni česticama u struji otpadne vode. Štoviše, ozon se proizvodi na licu mjesta, pa je stoga manje sigurnosnih problema povezanih s otpremom i rukovanjem.

Svojstva ozona

Koje su prednosti ozonizacije u pročišćavanju otpadnih voda?

Eliminacija neugodnih mirisa

Smanjenje upotrebe opasnih kemikalija

Ekološki prihvatljivo

Ozonirana voda vrlo je učinkovito antimikrobno sredstvo, dezinficijens, kao i sredstvo za sanitaciju

U odnosu na ostale sisteme pročišćavanja, ozonski sistemi cjenovno su vrlo prihvatljivi

Klor ne može neutralizirati Cryptosporidium P. , dok ozonirana voda može

Ozon ima kratko vrijeme poluraspada, te se pretvara u kisik, bez ikakvih nuspojava

Patogeni organizmi ne mogu stvoriti rezistenciju na ozoniranu vodu

Rastvara organske i anorganske tvari, poput cijanida, teških metala, boja, otapala itd..

Neutralizira otrovne spojeve (pesticide, herbicide, fungicide itd…)

Obrazac za upit