Close

Ozon u kočaricama

Kočarice

Ozon na ribarskim brodovima (kočaricama)

Proizvodnja leda iz ozonirane morske vode na kočaricama, na otvorenom moru, omogućava dezinfekciju ribe, bitno produžujući vrijeme u kojem je riba svježa. Led pripremljen iz ozonirane vode je dezinficiran, pa kada se topi, riba nije kontaminirana nikakvih patogenim organizmima. Također, svi štetni organizmi na ljusci ribe topljenjem leda također su neutralizirani.

Naš uređaj čini kočaricu samodostatnom što se tiče higijene, pa upotreba kemikalija više nije potrebna.

Obrazac za upit